MEDIACJE PDF Drukuj

Konflikt to droga do zmiany. Może być twórczy i rozwijać, lub dezorganizować i rujnować. Przedłużający się, nierozwiązany konflikt zwykle eskaluje, a jego skutki bywają niszczące i bardzo kosztowne dla wszystkich zaangażowanych stron.

Dlatego zamiast toczyć walkę warto podjąć próbę - zbudować płaszczyznę porozumienia, a potem znaleźć rozwiązanie dobre dla wszystkich stron. W tym mogą pomóc profesjonalnie przygotowani mediatorzy.


Dlaczego warto korzystać mediacji?


Mediacja jest alternatywą dla procesu sądowego – tak naprawdę obie strony są wygrane.

Mediacja jest szybsza - podjęcie mediacji może przynieść rozwiązanie konfliktu podczas jednej sesji, podczas gdy proces sądowy ciągnie się latami.

Mediacja jest tańsza w stosunku do kosztów sądowych – nie potrzeba adwokatów, rzeczoznawców i innych osób czerpiących dodatkowe opłaty.

Mediacja jest dobrowolnastrony decydują o przystąpieniu o mediacji i w każdej chwili mogą z niej zrezygnować.

Mediacja jest poufna - jedną z podstawowych zasad mediacji jest poufność, dlatego przed sesją mediator deklaruje zobowiązanie do zachowania tajemnicy.

Mediator zachowuje bezstronność i neutralność.